"Stanął czas"
Cofamy się, w uczuciach,
W rozważaniach, nadziejach,
Mimo iż stanął czas.
Dalej odliczamy sekundy do śmierci,
Mimo iż stanął czas.
Dalej patrzymy na wskazówki zegara,
Mimo iż czas umarł.

Czytany: 428 razy

R E K L A M A

=>