Ostatni żywy poeta


Nadejdzie wieczór pełen ciszy.
Na grobach poetów przysiądą dusze.
Ostatni poeta ostatni wers wykrzyczy.
Lecz żywi nie poczują żadnych wzruszeń.

Bo wszystko już będzie wierszem opisane.
Miłość, nienawiść, szczęście i odrzucenie.
Uczucia i emocje dokładnie poznane...
Jaką wartość będzie miało poety natchnienie?

Lecz on wiersz najdoskonalszy zadeklamuje.
Strofy poezji zdolne zmienić bieg świata.
Samotność serce poety sztyletem ukłuje...
Wieszcz zginie na podobieństwo zwiędłego kwiata.


Oskar Wizard

Czytany: 493 razy

R E K L A M A

=>