Nie mam nic
Nie mam srebra ani złota
Skarbem moim jest sam Bóg,
Jemu służyć chcę z ochotą,
To On strzeże moich dróg.

Nie mam srebra ani złota,
Ale z każdym dzielić chcę,
To, czym Pan mnie obdarował,
Bo On bardzo kocha mnie.

Nie mam srebra ani złota,
Serce moje w dłoniach Jego,
On mnie uczy otwartości
I miłości do bliźniego.

Nie mam srebra ani złota,
Ale dam Ci, jeśli chcesz,
Skarb największy, najpiękniejszy,
Którym Boża miłość jest.

Tylko uwierz i ją przyjmij,
Otwórz swoje serce też,
A zobaczysz, że na pewno
Życie Twe odmieni się.

17.07.2014r.

Czytany: 161 razy

R E K L A M A

=>