Adoruję Ciebie
Adoruję Ciebie, Przyjacielu Boski,
Przed Tobą uchodzą wszystkie moje troski.
W ciszy i milczeniu Ciebie adoruję,
W Najświętszy Sakrament z nadzieją się wpatruję.

Adoruję Ciebie, Boże nieskończony,
Tylko Ty jesteś szczerze nad mym życiem pochylony.
Tylko Ty wiesz o mnie wszystko i znasz moje sprawy,
Tylko Ty jesteś moich problemów ciekawy.

Adoruję Ciebie, Panie Jezu miły,
Jakżeś Ty wytrwały, dobry i cierpliwy.
Ze słabościami swymi sama sobie nie radzę,
Lecz gdy powierzam je Tobie, to Ty mnie prowadzisz.

Adoruję Ciebie, mój kochany Panie,
Ja patrzę na Ciebie, a Ty patrzysz na mnie.
Wtedy nawet żadnych słów nie potrzeba,
Wystarczy się wpatrywać, aby dotknąć nieba.

Adoruję Ciebie, Twoje światło mnie przenika,
Dotyka mojej duszy i serca dotyka.
Dajesz mi na wszystko jaśniejsze spojrzenie,
Jesteś moją tarczą, moim umocnieniem.

21.06.2014r.

Czytany: 190 razy

R E K L A M A

=>