Pod krzyżem
Chcę, Jezu, zawsze stać pod Twoim krzyżem,
Byś Ty był, Panie, jak najwyżej,
By z Twego serca Boskiej rany
Cały świat w łasce był skąpany.

Byś, Jezu, mnie i moich braci,
Czułym spojrzeniem ubogacił,
Byś wzruszył nasze serca twarde,
Skruszył egoizm, złość, pogardę.

Tylko Ty jeden to potrafisz,
Tylko Ty, Jezu, masz moc i siłę,
By nas zanurzyć w Twojej krwi świętej,
Bo Ty nią z grzechów nas obmyłeś.

Twa miłość do nas, Panie, niepojęta,
Ta, co na krzyż Ciebie zawiodła,
Twa dobroć dla nas taka święta,
Wszelkiej chwały i uwielbienia godna.

03.06.2014r.

Czytany: 177 razy

R E K L A M A

=>