Pragnę Ciebie Boże
Pragnę zobaczyć, mój Boże, Ciebie,
Jak siedzisz w sali tronowej w niebie,
Usłyszeć śpiew chórów anielskich
Oraz orszaki wszystkich świętych.

Pragnę zatonąć w Twych Boskich ramionach,
Bo jestem bardzo do Ciebie stęskniona,
Boskiego serca usłyszeć bicie,
Oddałabym za to całe swoje życie.

Być blisko mego dobrego Boga,
To, Panie, moje największe pragnienie,
Otrzymać wszystkich win odpuszczenie,
Tak bardzo mocno się poprawić
By memu Panu przyjemność sprawić.

Wszystkie obszary mego życia oddaję Tobie, Boże,
Z wielką nadzieją staję przed Tobą w pokorze,
Ty mnie zanurz, Ojcze, we krwi Syna Twojego,
I oczyść mnie, Panie, z grzechu wszelkiego.
Zabierz mnie, Panie, do życia wiecznego.

03.05.2014r.

Czytany: 159 razy

R E K L A M A

=>