Pozdrawiam sercem
Starym obyczajem
z pokłonem do ziemi
pozdrawiam sercem
- Ciebie, co świat złoci...

Uśmiechem szczęścia
wtulonego w nadzieję
wymawiam słowa
- Ty, chcę znać Twe imię...

Pamięcią chwili
w chwale codziennej
witam gwiazdami srebrnymi
- Cię, pod ramię z glorią żyj...

Godziną pogodną
w obliczu istnienia
bądź weselem i prawdą
- Tobie, życzę słońca...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 764 razy


=>