Emocje
Uczucia wiele potrafią namieszać,
To z ich powodu najczęściej płaczemy,
Gdy złość paskudna z nas wychodzi,
Wtedy bardzo się denerwujemy.

Wszystko widzimy przez pryzmat emocji,
I to jest naszą ludzką słabością,
Brak nam dystansu, brak opanowania,
Brak oddania innym i brak szlachetności.

Warto zawsze prosić Boga o cierpliwość,
o wielką wytrwałość i o zrozumienie,
Aby nami Duch Święty kierował,
By napełniał swoją łaską, dawał oświecenie.

16.04.2014r.

Czytany: 179 razy

R E K L A M A

=>