Mowa Pana Boga
Pan Bóg nie wyzwala mieczem ani walką,
Pan Bóg nie wyzwala siłą ani złością,
On nie rozstawia nikogo po kątach,
Zwycięża dobrocią, miłością, cierpliwością.

On swją słodyczą, czułością ujmuje,
Swoim ciałem gotowy karmić jak chlebem,
On pragnie przebywać w naszych sercach,
Jego obecność jest dla nas niebem.

Zawsze szeptem do nas się zwraca.
Gdy chce się usłyszeć głos Jego,
Trzeba Go pragnąć, trzeba Go szukać,
Trzeba się wyłączyć z hałasu wszelkiego.

Innym razem przemawia przez braci,
Mówi jawnie i otwarcie słowa,
Które naszej osoby dotyczą,
To bardzo troskliwa dla nas mowa.

23.04.2014r.

Czytany: 162 razy

R E K L A M A

=>