Zaufać Tobie
Ach, gdyby inni mi uwierzyli,
Że to jest szczęście największe w świecie,
Bez żadnej troski, bez lęku, trwogi,
Zaufać Tobie tak całym sobą,
powierzyć wszystkie swe ludzkie drogi.

Ach gdyby inni mi uwierzyli,
że życie z Panem ma sens ogromny,
że z Nim przez różne trudności, przeszkody
Łatwiej jest przejść, bo on niezłomny
Pomaga znosić ból przeogromny.

On daje łaskę, siłę i radość,
Pogodę ducha, wiarę, nadzieję,
Że kiedy z Nim się przed siebie kroczy,
Kiedy się Jego do życia zaprosi,
Tak łatwo człowiek się nie zachwieje.

16.04.2014r.

Czytany: 137 razy

R E K L A M A

=>