Komunia serc
Jest taka więź łącząca ludzi ze sobą,
Która mocniejszą od rodzinnych więzów.
Tę więź tworzy Jezus swą osobą,
Gdy przystępujemy do świętych sakramentów.

Jego Boskie serce bije w naszych sercach
I krew Jego święta w żyłach naszych płynie.
A gdy się jeszcze nawzajem kochamy,
To jesteśmy wszyscy jak w Jego rodzinie.

Bóg nasz szczęśliwy, kiedy się kochamy,
Gdy za naszych bliźnich modlitwą się wstawiamy,
Bo to jest właśnie dowodem miłości,
Dzięki której z naszym Bogiem się jednamy.

30.03.2014r.

Czytany: 233 razy

R E K L A M A

=>