Słowa Twoje, Panie
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,
One mają moc głębi serc dotykać.
Słowa Twoje, Panie, oczyszczają duszę,
Swą siłą ożywczą cały świat przenikać.

Twoje święte słowa są tarczą obronną,
Dla każdego, Panie, kto jej użyć chce,
One dają pewność że Ty nas ochronisz,
Kiedy zło próbuje użyć siły swej.

Pismo Święte jest potężną bronią,
Działa jak armata na ataki wroga.
W każdym utrapieniu, bólu i zwątpieniu
Sprowadza na pomoc samego Pana Boga.

10.04.2014r.

Czytany: 134 razy

R E K L A M A

=>