Deszczyk
Deszczyk już siąpi tuż za oknem
A konie mokną
Mokną
Mokną.

Może nie mokną
Bo są zdrowe
Zza parapetu
Widzę
Głowę.

A tam na dworze
Leje ciurkiem
Mokre futerko
Ma
Wiewiórka…

Stajnię już welon
Mgły
Otula
Wiersz się
Nie rodzi
Wcale
W bólach…

Czytany: 263 razy

R E K L A M A

=>