Łaska
Łaską swoją, Panie, pragniesz nas pobudzać,
Oświecać, pocieszać, podnosić, umocnić.
Z łaską Twoją, Boże, wszystko widać jaśniej,
Jesteśmy dla innych też bardziej widoczni.

Twoja łaska, Panie, bardzo nam potrzebna,
Dzięki niej żyjemy, oddychamy, pracujemy,
Z łaską Twoją dużo łatwiej iść przez życie,
Dlatego za Twoją łaskę z serca dziękujemy.

25.03.2014r.

Czytany: 133 razy

R E K L A M A

=>