Co żonę kazał dać wilkowi za pokutę
Chłopi wilka żywego w jamie ułapili,
Jaką mu mękę zadać, społu się radzili.
Jeden rzecze, że: "- Byście to źle uczynili,
Byście go bez pokuty w tych grzechach zabili."
A ci się go radzili, co za pokutę dać.
Ten rzekł: "- Nie możecie go iście lepiej skarać.
Dajcie za moję żonę, nie trzebać mu więcej.
Pewnieć odpokutuje niż do roku prędzej."


Czytany: 1176 razy

R E K L A M A

=>