TwĂłj czas
Twój czas to coś nadzwyczaj cennego,
To chwile od urodzenia aż do śmierci.
Twój czas to coś bardzo drogiego,
To to, co możesz podarować dla bliźniego.

Czas jest miernikiem miłości,
Czas spędzony z drogą Ci osobą.
Poświęcony, aby być w jej obecności,
By nawzajem przesiąknąć sobą.

By wymienić się tym co w nas dobrego,
By poznawać się wzajemnie, uzupełniać.
Czasem nawet nic nie mówić, adorować.
I dlatego nie można go żałować,
Tylko kochać, dawać, pielęgnować.


Nie żałujmy czasu dla drugiego człowieka,
bo kiedyś nas zapytają,
co zrobiliśmy z naszym czasem.

31.03.2014r.

Czytany: 220 razy

R E K L A M A

=>