Bezradność
Nie warto przejmować się bezradnością,
Bo ona czasem może okazać się wartością.
Kiedy bezradni się poczujemy,
To w ręce Boga się oddajemy.

Dobrze jest wtedy uświadomić sobie,
Że tam, gdzie moje możliwości się kończą,
Tam Boża łaska się zaczyna
I wszystko może okazać się prostsze.

Warto Mu ufać i Jemu się powierzyć,
Z Nim i Jego łaską całe życie przeżyć.
A On już nami najlepiej pokieruje
I wiele niespodzianek nam przygotuje.

08.05.2014r.

Czytany: 212 razy

R E K L A M A

=>