Cóż znaczę
Mój Boże, cóż ja bez Ciebie znaczę,
Sama z siebie nic nie umiem dać,
Bez Twojej łaski nic dobrego zrobić nie potrafię.
Pomóż mi, Panie, przy Tobie trwać.

Tobie zawdzięczam życie swoje,
To, że oddycham, że mogę stać,
Że bije dla Ciebie serce moje,
Że bliźnim moim chcę siebie dać.

To Twoja zasługa, mój dobry Panie,
Że innym mówić o Tobie chcę.
To Twoja łaska, że dałeś mi wiarę
I to, że tak bardzo kochać chcę.

Dziękuję Panie, że jesteś ze mną
W każdej chwili przy mnie obecny.
Dajesz nadzieję i podtrzymujesz,
Przy Tobie, Jezu, czuję się bezpieczna.


04.04.2014r.

Czytany: 206 razy

R E K L A M A

=>