Twoje słowa Panie
Twoje słowa, Panie, mają wielką moc,
One mnie dogłębnie przenikają.
Twoje słowa, Panie, siłą wielką są,
One moją duszę oczyszczają.

Twoje słowa, Jezu, są lekarstwem też,
Z wszelkich uzależnień uzdrawiają.
Twoje słowa, Panie, mają wielki sens,
One swą mądrością zadziwiają.

Kiedy mówisz to stwarzasz nowy ład,
Kiedy mówisz powstaje cały świat.
Rzekniesz słowo i życie we mnie tchniesz,
Rzekniesz tylko i się dzieje to co chcesz.

Nigdy, Boże, Twej wielkości nie ogarnę,
Ani pojąć rozumem moim małym,
Nie próbuję nawet, bo Tyś tak potężny
Że nie pojmie Ciebie nawet ten świat cały.

01.04.2014r.

Czytany: 102 razy

R E K L A M A

=>