O Królowo Polski
O Królowo Polski, o kochana nasza Pani!
My z ufnością do Ciebie z serca wołamy,
My od wieków Tobie bez reszty oddani,
Czuwaj nieustannie nad Polakami!

Czuwaj i chroń od złego swe dzieci.
Pomóż ustrzec wiary ojców naszych,
Pomóż stać przy Bogu zawsze wiernie,
Aby naród się niczego nie wystraszył.

Naucz nas kochać naszą Ojczyznę,
Naucz nas Pani być patriotami,
By nie liczyły się tylko zewnętrzne pozory,
Byśmy naszą Matkę Polskę sercem pokochali.

Aby szacunek sobie nawzajem okazywać,
Być dobrym człowiekiem dla naszych współbraci,
Pomagać chętnie, szczerze i życzliwie,
Tylko to nas może niezwykle ubogacić.

To tylko może nas mocno zjednoczyć,
Tylko dobro dane z siebie pozwoli nam się zbratać.
Wtedy tylko nasza Polska przetrwa,
Gdy sercem Polak pokocha Polaka.

A Ty nam błogosław i czuwaj nad nami,
Nad wszystkimi swymi dziećmi, nad Polakami.
By jak cała Polska długa i szeroka,
Do Ciebie się uciekała i Pana Boga zawsze kochała.

03.05.2014r.

Czytany: 160 razy

R E K L A M A

=>