Mój przyjaciel
Przyjaciel przy mnie trwa cierpliwie,
Zawsze uważnie mnie wysłucha
I nie wyśmieje, nie zawiedzie,
On mi pomaga w mej potrzebie.

Jego obecność jest nieoceniona,
Ta bezinteresowna jego troska,
To z góry pomoc dla mnie dana,
To jakby interwencja Boska.

Bo dobrzy ludzie są łaską Pana,
Po prostu miłość w sobie mają,
I nie odrzucą, nie pozostawią,
Dobrocią swoją obdarzają.

I nie żałują swego czasu,
Dzielą się swoją dobrą duszą,
Z nimi nie czujesz się samotny,
Oni potrafią do łez wzruszyć.

24.04.2014r.

Czytany: 199 razy

R E K L A M A

=>