Zaufać Tobie
Ach, gdyby inni mi uwierzyli,
Że to jest szczęście największe w świecie,
Bez żadnej troski, bez lęku, trwogi,
Zaufać Tobie tak całym sobą,
powierzyć wszystkie swe ludzkie drogi.

Ach, gdyby inni mi uwierzyli,
Ĺźe Ĺźycie z Panem ma sens ogromny,
że z Nim przez różne trudności, przeszkody
Łatwiej przejść, bo On niezłomny
Pomaga znosić ból przeogromny.

On daje łaskę, siłę i radość,
pogodę ducha, wiarę, nadzieję,
że kiedy z Nim się przed siebie kroczy,
kiedy się Jego do życia zaprosi,
tak łatwo człowiek się nie zachwieje.

24.03.2014r.

Czytany: 262 razy

R E K L A M A

=>