Moc krzyża
Patrzysz Jezu z krzyża wzrokiem litościwym,
Serce mocno bije, żal ogarnia wielki.
Co myśmy zrobili, Panie miłościwy?
Ty tak cierpieć musisz i ból znosić wszelki.

Ciało pokrwawione, pobite dotkliwie,
Pokłuta Twa głowa, poraniona skóra,
Ręce i stopy gwoźdźmi przytwierdzone,
Serce dźgnięte włócznią, pod żebrami dziura.

Wybaczyłeś wszystko nim Panie skonałeś.
Nie tylko oprawcom, co Cię katowali,
Lecz nam grzesznym ludziom winy darowałeś,
Byśmy Ciebie Boga także pokochali.

Zdrój miłosierdzia z boku Ci wypłynął.
Niezliczone łaski za nic darowałeś,
Bo tak bardzo kochasz swych niewdzięcznych synów,
Że do Chwały swojej zabrać z sobą chciałeś.

Z krzyża Twego Jezu moc ogromna bije,
Moc, której potęgi zrozumieć nie sposób.
Z krzyża, dzięki Tobie, Jezu, Boski Synu,
Czerpie życie wieczne bardzo wiele osób.

25.03.2014r.

Czytany: 197 razy

R E K L A M A

=>