Rozmowa duszą
Modlę się rano, modlę wieczorem,
modlitwa dla mnie jest przecież wzorem.
Modlę się również gdy jest mi źle,
to wcale nie jest aż takie złe.

Gdy mnie ogarnia niepewność wielka,
to przy modlitwie ginie rozterka..
Kiedy o zdrowie tak bardzo proszę ,
do Pana Boga modlitwę wznoszę.

Modlitwa zawsze mi towarzyszy,
ja ją odmawiam tak sobie w ciszy.
Modląc się proszę jak i dziękuję,
rozmawiam duszą tak ja to czuję.

07.04.2014

Autor : mirek.sokol@interia.pl

Czytany: 518 razy

R E K L A M A

=>