Jak namiętność słodkich ust odtworzyć?
Kobiety od zawsze rządziły całym twoim światem.
I to zapewne po wielu doświadczeniach już wiesz...
Że są dla mężczyzn najpiękniejszym kwiatem.
Z fascynacji tej powstał niejeden smaczny wiersz.

W natchnieniu tworzyli dzieła swoje rzeźbiarze.
Cudem kobiecości czarowali zimne kamienie.
Malarze dostarczyli wiele płaskich wrażeń...
Aktorzy pięknie i nierealnie, grali zauroczenie.

Lecz jak namiętność słodkich ust odtworzyć?
I jak ukazać czar głębokiego spojrzenia?
Mógłbyś najpiękniejsze dzieła świata tworzyć...
Nie uda się przekazać, pełni twojego natchnienia.


Oskar Wizard

Czytany: 433 razy

R E K L A M A

=>