Akt zjednoczenia
Kiedy przyjmuję Ciało Twoje Panie,
To Ono z moim ciałem się łączy.
Twe Boskie serce z moim człowieczym
I święta krew się z moją jednoczy.

Tego, co czuję, nie da się opisać,
Ani porównać z żadnym zjednoczeniem,
Gdyż nasze ludzkie ziemskie zjednania
Są tylko maleńkim tego aktu cieniem.

23.03.2014r.

Czytany: 207 razy

R E K L A M A

=>