Możesz wszystko
Cieszyć się stale jest trudno,
bo życie migiem ucieka.
Ułudę roztacza złudną,
czas pędzi jak rwąca rzeka.

Trzeba mieć hobby kochane,
wtedy masz złoty humorek.
Czasami bolą kolana -
pełen boleści jest worek.

Jak padasz - musisz być sobą,
z godnością przyjmować klęski.
Co nie wyrazisz swą mową
przemilcz. A będziesz zwycięski.

Czytany: 282 razy


=>