Leszek
Niepoprawny marzyciel
ducha wynosi ponad ciało
w kocham - myśliciel,
budzi nadzieję ceniąc słowo...

Jeszcze to i tamto
testuje wolnością artystyczną
na papierze gdzie piękno,
drga pełną amplitudą...

Plastycznie układa
poczucie tożsamości
oraz godnie siebie wyraża,
w przyjaznej przestrzeni...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 310 razy


=>