Żałoba
Na dwie połowy
dzieli życie
z innej pozycji
dopełniając w czasie...

Wielkim traktatem
o przemijaniu
zastyga smutkiem
utkana z niebytu...

Głuchą samotnością
bólem zalewa
wiedziona tęsknotą
za kimś kogo się kocha...

Sięga dna rozpaczy
i przenika duszę
nieobca na ciosy
rozdziera łzami ciszę...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 383 razy

R E K L A M A

=>