Abecadło wolnych dzieci: Nn


Abecadło wolnych dzieci

Nn:N, to piękna litera,
A w Polsce ulubiona,
Nią się zaczyna imię
Cesarza Napoleona.
Cesarz Francji, Napoljon,
Największy wódz na świecie,
Pewnieście go widzieli,
W książce, lub na portrecie.
Polskie wojska waleczne,
A z nimi Orzeł biały,
Pod jego szły komendy, -
I zawsze zwyciężał}.
Dotąd nasza ojczyzna,
Czci wiernie pamięć jego, -
I dźwięczy Bonaparte,
W mazurku Dąbrowskiego..


Czytany: 3496 razy

R E K L A M A

=>
Wierszy tego autora: