Pani Jesień
Zaćmiewa kolorami
godnymi zachwytu
i złotymi promieniami
z łaski Boga, i talentu...

Śmiała maluje listki
barwami gorętszymi
przechylając się ku idei,
by ogrzać stopy Ziemi...

Schodzi ku ludziom
żyje ciszą pięknie,
aby dzień za dniem
mijał, jak we śnie...

Wzrasta wrażliwością
maleje przepychem,
gdyż jest porą twórczą
z przemijania znakiem...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 495 razy


=>