Oskar
Zadaje sobie trud
by szukać odpowiedzi
i wyrażać cud
życia oraz poezji...

Z pokładów duszy
sławi je słowem
w sposób szczególny
zawsze z taktem...

Spontanicznym uściskiem
atencją i humorem
daje przyjaźń z uśmiechem
z morza dobrem...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 301 razy


=>