Światło

Niech nadziei światło razi nas
wszystkich swoją jaskrawością
jak słońce i gwiazdy na łące.

Na łące niech pasą się pokorne
nasze dusze i niech oświetla je
mądrość ponadczasowa
jak promień.

Promień radości wiecznej niech
zawsze świeci ponad zwątpieniem
nudną smutną rzeczywistością
w tłoku życia pośpiechu
dnia codziennego.

Codziennego światła niech nam
nie zabraknie nawet w nocy niech
słońce daje nam światło nadziei
oświecenia i niech aby
ciemnoty nie będzie.

                            Nie znam daty

Czytany: 203 razy

R E K L A M A

=>