Urszula


Imię Twoje Urszula
niedźwiedzica młoda znaczy .
Jaka jest Urszuli natura
nie każdy to może zobaczyć.

Serce jej ciągle na wysokich obrotach
samodzielna aż do przesady
lubi życie w trudnych klimatach
ważne dla niej natury zasady.

Choć czas szybko płynie
i miną kiedyś młodości lata
pamiętam o dziewczynie
pamiętam o pięknych kwiatach.


Czytany: 640 razy

R E K L A M A

=>