Siedem dni Ojca Świętego
Siedem dni
wypełniał światłem
i podążał za Bogiem
bez cieni,
owoce miał dla każdego...
Nasiona prawdy
siał w potrzebie wiary
dla życia godnego
i rozdzielał chwast, zboże
do żniw, by wierzyli bliźni
tak jak dzień od nocy...
Cnoty: wiary, nadziei i miłości
miał dla wszystkich,
gdyż siedem dni
skupiał na cel ostateczny
życia - Królestwo Boże;
za co dziękuję Ojcze...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 508 razy

R E K L A M A

=>