Wielkanocne śniadanie
Maluje słoneczkiem
smakołyki na stole,
by żurkiem i mazurkiem
witać Boga w pokoje...

Z iskierką szczęścia
rozbrzmiewa dzwonami,
jak przygrywa dla serca
kiedy woła imionami...

Służy pokarmem duszy
i wspiera kochając,
gdyż każdego miłością syci
wiarą w chlebie łącząc...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 613 razy

R E K L A M A

=>