Jest taki błękit.
Jest taki błękit- ale ja go nie widzę,nie czuję;
jest taka gwiazda- ale ona w nieznanej orbicie kołuje;
jest taki płomień- ale pali się tylko raz jeden, na stypie;
jest takie szczęście- ale je oddech własny
                               na świata cztery strony rozsypie.
                                                                                  K.Iłłakowiczówna

Jest taki błękit- widzę go, czuję;
jest taka gwiazda- w życzliwej orbicie kołuje;
jest taki płomień- którego kochając się nie uniknie;
jest takie szczęście- którego blask nigdy nie zniknie.
                                                                                  A. Wojtasik

Czytany: 258 razy

R E K L A M A

=>