Anioł Łaski
Zgadza się z życiem
wonnością wdzięczności
wzmacniając słowem
i pokojem dla wolności...

Dopełnia Bożą miarę
światem całym w sercu
i zbiera jak słońce rosę,
by miły stał się źródłu...

Dobre wieści na ustach
sieje łagodną cichością
ku pomocy łasce w gestach
błogosławioną Światłością...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 495 razy

R E K L A M A

=>