Anioł Zmian
Oderwany od ziemi poeta
w powieści w odcinkach
i wielu wariantach życia
gra w kolejnych losu aktach...

Nabija głowę ideałami
i przefruwa koło konceptów
by stosownymi scenami
wybierać korespondentów...

Tłumaczy fabułę, dylematy
budząc miłość w otoczeniu
albowiem dla wagi sprawy
kończy bez drżeń niepokoju...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 509 razy


=>