Inwokacja - modlitwa
Polsko! Ojczyzno moja! Ty jesteś dziś chora
Tęskniłaś za wolnością, zrodziłaś potwora.
On Cię gubi. Dziś w całej okropnej swej męce
Solidarność przeklinam, która ludzi dręczy.

Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
W klasztornej świecisz bramie! Ty, ten lud dręczony
Przed wyzyskiem ponurym chcesz bronić swym cudem,
Daj mi godność w udręce, nie życie w ułudzie.

Bym chorobą męczony lekarza zobaczył,
Samotnością dręczony nie ginął w rozpaczy
A nakazy państwowe bez bólu przyjmował,
Nie pozwól by w chorobie płonęła ma głowa.

Dopilnuj bym w swej męce nie zgubił Twej drogi
I daj mi w swej rozpaczy ufać jeszcze Bogu.

Czytany: 350 razy

R E K L A M A

=>