Niebo
Pokój i wzruszenie
serca pragnień
oraz życie w pięknie,
to miłości płomień...

Królestwo dobra
szczęścia dzielonego
bez uzasadnienia
dla człowieka każdego...

We wszystkich jest
ucząc kochania
bez oczekiwania na nic,
w łasce współbrata...

Aleksandra Baltissen

Czytany: 744 razy


=>