krzyż
O krzyżu słów kilka powiedzieć muszę,
bo on nam sprawia czasem katusze...
Każdy z nas taki krzyż w sercu nosi,
choć się o niego tak bardzo nie prosi.

On jest ciężarem który przytłacza,
on też nam wszystkie grzechy przebacza.
Krzyż jest symbolem cierpienia i męki,
takiej codziennej naszej udręki.

Nawet gdy koniec życia nastąpi,
krzyż nas na krok już nie odstąpi.
Nad naszym grobem ramiona rozłoży,
po wieczne czasy do snu nas ułoży.

Mnie również nadzieję wielką daje,
bo dzięki niemu silnym się staję.
Do krzyża modlitwy swoje kieruję
i patrząc na niego ulgę czuję...


/Każdy z nas taki krzyż nosi w swoim sercu i właśnie ten wiersz dedykuję ludziom dźwigającym ten ciężar /

Czytany: 677 razy

R E K L A M A

=>