Matka
Sercem i myślą
zawsze z dzieckiem
z najczulszą opieką
ta jedyna pod słońcem...

Duszą i ciałem
ponad wszelką miarę
jest całym światem
oraz miłości darem...

Pieszczotą i łaską
w oczach roztkliwia
Matka, Mama, Mamusia;
co kocha - dawczyni życia...

Aleksandra Baltissen


Czytany: 882 razy

R E K L A M A

=>