metafizycznie
wiersz opowiadanie
wychyla się z człowieka
krew, ból i rozpacz
więcej
istnienia
zamieszanie
w lekkiej przesadzie
aż metapoezja jednak
natura człowieka

Czytany: 300 razy

R E K L A M A

=>