Módlmy się 7
                                 

Módlmy się do wszelkich władz kościelnych
na całym świecie i ich przedstawicieli aby
zjednoczyły wysiłki w tolerancji i stworzyły
podstawy religii jednej i jedynej na Ziemi
która nie podlegałaby dyskusjom i
aby różnice kultur w ten sposób
mogły się zacierać.
                                                                     z XX wieku

Czytany: 371 razy

R E K L A M A

=>