Módlmy się 6


Módlmy się za pokój na naszym
globie ziemskim i za demokrację i
sprawiedliwość społeczną do ludzi którzy
rządzą    na naszej planecie i mają coś
mądrego do powiedzenia aby
nie było wojen i konfliktów   wszelkich ,
więc zwłaszcza   też i religijnych .
                                                                     z XX wieku

Czytany: 161 razy

R E K L A M A

=>