Haiku błogosławione
Grzmoty niebiosa
Potopem Arki Pana
Pogoda ducha

Czytany: 283 razy

R E K L A M A

=>