Mowa
W dialekcie, gwarze i żargonie
poznaje się kogoś po mowie,
dlatego język ojczysty, lub obcy
warto opanować, by był prosty...

Umieć mówić trzeba się uczyć,
aby zamknięte drzwi otworzyć;
- idei do doskonałego dzieła
potrzebnego do porozumienia...

Mowa w sile magicznej znaczeń
jednoczy na całym świecie,
każdego, kiedy staje się wspólną,
a to przecież Kochani wiecie...

Aleksandra Baltissen

Europejski Dzień Języków - 26 września

Czytany: 587 razy


=>