Najpiękniejsze
Najpiękniejszym wierszem, strofą, wersem, rymem,
nie zastąpię ciebie, lecz z pokorą przyjmę
godziny czekania na to, co dać możesz,
- Boże.

Najpiękniejszą chwilą, ranem, nocą, wiosną,
nie zastąpię ciebie, co dałeś dorosnąć,
wręczając nadzieję, jak kiedyś zbawiciel
- Życie.

Najpiękniejszym grobem, wieńcem, kwiatem, zniczem
nie wymierzaj razu w bolący policzek ,
nie wołaj gdy drzewa ledwo się zielenią,
- Ziemio.

-A.G./21.07.11/Paris

Czytany: 612 razy


=>