mea culpa
z jednego kazania na drugie
nie ma poprawy i widoków
w koncepcji piewcy ideałów
w rozbieżności marzeń i cudów
bez końca to samo od stuleci

Czytany: 360 razy

R E K L A M A

=>